บาร์บโบช / Barbed Broaches

บาร์บโบช / Barbed Broaches

 

Barbed Broaches

  • เบอร์  : Color: PURPLE(#20), WHITE(#25), YELLOW(#30), RED(#35), BLUE(#40)   •Size: XXXXF(#20), XXXF(#25), XXF(#30), XF(#35), F(#40) / บาร์บโบช