เอ็ชไฟล์ / H-File

เอ็ชไฟล์ / H-File

  • Stainless Steel Hand Files (H-File)  

 

เบอร์  : Size: #8 ~ #80, Asst. (#15/40, #45/80), 21, 25 & 31mm (Pkg. of 6) / เอ็ชไฟล์