เคไฟล์ / K-File

เคไฟล์ / K-File
 
  • Stainless Steel (Flexible K-File)  

เบอร์ : #15, #20, #25, #30, #35, #40 Asst.(#15/40), 21,25 & 31mm / เคไฟล์