กัตตาเปอร์ชา วัสดุอุดคลองรากฟัน / Gutta Percha Points

กัตตาเปอร์ชา วัสดุอุดคลองรากฟัน

  • กัตตาเปอร์ชา วัสดุอุดคลองรากฟัน


เบอร์  # 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80,  15/40, 45/80.