เปเปอร์พอยต์ / Absorbent Paper Points

เปเปอร์พอยต์ / Absorbent Paper Points

  • เปเปอร์พอยต์ เบอร์ SS / รหัสสินค้า : A04-1-1DIA-PAP-SS
  • เปเปอร์พอยต์ เบอร์ S / รหัสสินค้า : A04-1-1DIA-PAP-S
  • เปเปอร์พอยต์ เบอร์ M / รหัสสินค้า : A04-1-1DIA-PAP-M
  • เปเปอร์พอยต์ เบอร์ L / รหัสสินค้า : A04-1-1DIA-PAP-L
  • เปเปอร์พอยต์ เบอร์ XL / รหัสสินค้า : A04-1-1DIA-PAP-XL