สินค้าและอุปกรณ์สำหรับทันตกรรมรักษารากฟัน


  • เปเปอร์พอยต์ / Absorbent Paper Points เปเปอร์พอยต์ เบอร์ SS / รหัสสินค้า : A04-1-1DIA-PAP-SS เปเปอร์พอยต์ เบอร์ S / รหัสสินค้า : A04-1-1DIA-PAP-S เปเปอร์พอยต์ เบอร์ M / รหัสสินค้า...

  • กัตตาเปอร์ชา วัสดุอุดคลองรากฟัน กัตตาเปอร์ชา วัสดุอุดคลองรากฟัน เบอร์ # 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 15/40, 45/80.

  • เคไฟล์ / K-File Stainless Steel (Flexible K-File) เบอร์ : #15, #20, #25, #30, #35, #40 Asst.(#15/40), 21,25 & 31mm / เคไฟล์

  • เอ็ชไฟล์ / H-File Stainless Steel Hand Files (H-File) เบอร์ : Size: #8 ~ #80, Asst. (#15/40, #45/80), 21, 25 & 31mm (Pkg. of 6) / เอ็ชไฟล์

  • บาร์บโบช / Barbed Broaches Barbed Broaches เบอร์ : Color: PURPLE(#20), WHITE(#25), YELLOW(#30), RED(#35), BLUE(#40) •Size: XXXXF(#20), XXXF(#25), XXF(#30), XF(#35), F(#40) / บาร์บ...

  • Lentulo / เลนตูโล เบอร์ : Color: SILVER •Size: #25, #30, #35, #40, Asst.(#25/40),

  • Gate Drill / เกตดริล เบอร์ : Color: SILVER Size: #1,#2,#3,#4,#5,#6 Asst.#1/6, 28 & 32mm (6pcs./Box)