เกี่ยวกับเรา

      "ความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า คือเป้าหมายของเรา"

ยินดีต้อนรับสู่ พร้อมท์เด็นท์  

 

พร้อมท์เด็นท์ มุ่งมั่นในสินค้าที่มีคุณภาพ การบริการอย่างรวดเร็ว ในราคาที่เหมาะสม

แนวทางของบริษัทนั้นต้องการเติบโตอย่างยั่งยืนและมั่นคง เรามีความพยายามที่จะแสวงหาสินค้าที่มีคุณภาพ นวัตกรรมทางทันตกรรม

เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในประเทศ และให้ความสำคัญกับการกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสมและย่อมเยาว์ 

 

เรามีการจัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้ความ  ชำนาญเกี่ยวกับสินค้าและบริการของบริษัทให้กับพนักงานทุกคน โดยพนักงานของบริษัทมีควาามมั่นใจในการส่งมอบรายละเอียดสินค้าและบริการที่ถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็วให้กับลูกค้าทุกท่าน

 

ลูกค้าหลักของเรานั้นได้แก่ คลินิคทันตกรรม แลปทันตกรรม โรงพยาบาล และมหาวิทยาลัยหรือองค์กรที่จัดสอนให้ความรู้ด้านทันตกรรม

 

เรามั่นใจว่าลูกค้าทุกท่านจะได้รับความพึงพอใจสูงสุดในสินค้าและบริการของ พร้อมท์เด็นท์

 

พร้อมท์เด็นท์ ยินดีที่จะบริการลูกค้าทุกท่านอย่างรวดเร็วทันใจ